Open navigation

Tilføjelse af token

Dette afsnit beskriver, hvordan du tilføjer tokener i systemets ibrugtagningsfase.

Fortsæt som følger.

 1. Vælg Tilføj token.

  Nedenstående skærmbillede åbnes:

  Figur: Tilføjelse af token
  Tilføjelse af tokener
 2. Navngiv token.
 3. Vælg Tilføj ny for at tilføje tokenen.

  Guiden Tilføjelse af en token åbnes. Fuldfør guiden for at tilføje tokenen.

 4. Vælg Næste.

  Fortsæt fra det næste ibrugtagningstrin.

L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.