Open navigation

Masseberegning

Dette afsnit beskriver, hvordan du f.eks. beregner, hvor mange cylindre der kræves for at implementere det planlagte cylindersystem.

Fortsæt som følger.

  1. Vælg Grundlæggende data > Gennemse cylindre.
  2. Klik på en kolonneoverskrift, og træk, og slip den på et tomt område over kolonneoverskriften De sorte pile i venstre side af området viser, at kolonneoverskriften er over den korrekte placering.

  3. Tabellen ordnes nu i overensstemmelse med den kolonne, du slap i det tomme område.

    På denne måde kan du effektivt anvende kolonnerne, når du skal organisere de oplysninger, du har brug for.

L
Lauri is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.