Hvad sker der hvis jeg mister min nøgle?


I iLOQ-systemet kan mistede nøgler blokeres. Blokeringslisten er en liste over nøgler, der af en eller anden grund nægtes adgang til låsene. Informer straks den ansvarlige for administrationen af nøglerne. Efter at bloklisten er blevet overført til låsen, tillader låsen ikke nøglerne på bloklisten at åbne den.

H
Heli is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.