Jeg har to master tokens til det samme låsesystem. Hvorfor kan jeg ikke se alle funktioner, når jeg er logget på med den anden master token?

Tilladelserne til brugernavnet kan være forskellige for hver masternøgle / programmeringsnøgle. Tjek dine tilladelser i iLOQ Manager.

H
Heli is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.