Programmering af iLOQ S10-nøglen mislykkedes, hvad skal jeg gøre?

For gammel firmware i programmør

> Opdater iLOQ programmør firmware For mange adgangsrettigheder i nøglen allerede

> fjern adgangsrettigheder fra nøglen (muligvis kræver redesign af adgangsrettighederne) Ingen brugsrettigheder til den specifikke adgangsret> tilføj rettigheder

K
Kim is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.