Hvor kan jeg ændre tidsbegrænsningerne?

Vælg nøglen> højreklik på nøglerække og vælg "Rediger adgangsrettigheder for nøglen"> vælg "Definer tidsbegrænsninger"

K
Kim is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.