Hvordan kontrollerer jeg cylinderens serienummer?

'- Fra mærkatet i bunden af cylinderen

- Ved at læse loggen fra cylinderen

- I tilfælde af tom cylinder ved at tænde for programmeringstilstanden og indsætte programmeringskablet i cylinderen

K
Kim is the author of this solution article.

Did you find it helpful? Yes No

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.