Open navigation

Väyläosoitteet ja väylän päättäminen

Jokaisella pääväylään kytketyllä laitteella on oltava oma, ainutkertainen väyläosoite. Väyläohjaimessa on vain yksi väylä, vaikka se olisikin haarautunut. Väyläohjain jakaa automaattisesti väyläosoitteita. Jos sinulla on laite, jonka väyläosoitteen voi asettaa kiinteillä dip-kytkimillä, voit jättää ne huomiotta.

Jos väylä ei jatku seuraavaan laitteeseen, päätä väylän tai haaran viimeinen laite asettamalla TERMINATION-kytkin ON-asentoon. Jos väylässä on useita haaroja, päätä viimeinen laite kussakin haarassa.

H
Heli is the author of this solution article.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.