Open navigation

Päivityspisteen kytkeminen

Tässä kappaleessa kuvataan, kuinka kytket Päivityspisteen.

Toimi seuraavasti.

  1. Varmista, että Väyläohjaimen -kytkin on STANDBY-asennossa.
  2. Kytke Päivityspiste valmisteltuun Väyläohjaimeen, tai jatka väylää pääväylän viimeisestä laitteesta dokumentissa iLOQ S10 Online -järjestelmä - Suunnitteluohje olevan kytkentäkaavion mukaisesti.
    Huomautus:

    Jos jatkat väylää toisesta väylälaitteesta, muista poistaa väylän päättäminen (TERMINATION = OFF) laitteesta, josta jatkat väylää.

  3. Aseta TERMINATION (TERM) -kytkin ON-asentoon, jos tämä väylälaite on viimeinen laite tässä väylähaarassa. Muussa tapauksessa aseta se OFF-asentoon.
  4. Kirjoita Päivityspisteen sarjanumero muistiin.
  5. Kun olet kytkenyt myös muut väylälaitteet, viimeistele Väyläohjaimen asetukset kerran (ks. Väyläohjaimen laitekokoonpanon viimeisteleminen ) ja jatka tätä menettelyä.
  6. Varmista iLOQ S10 Manager -ohjelmistossa, että kytketty Päivityspiste on raportoitu Väyläohjaimen laiteluetteloon. Tunnistat Päivityspisteen sen sarjanumeron perusteella.
H
Heli is the author of this solution article.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.