Hukkasin avaimeni, mitä teen?

Ilmoita katoamisesta välittömästi avainhallinnasta vastaavaalle taholle, kuten isännöitsijälle, huoltoyhtiölle tai kohteen iLOQ valtuutetulle lukkoliikkeelle. Avaimen käyttöoikeudet poistetaan järjestelmästä välittömästi, minkä jälkeen sillä ei aukea enää yksikään lukko.

H
Heli is the author of this solution article.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.