En pääse kirjautumaan uuteen tietokantaani, missä vika?

Tarkasta palvelun domain osoitteen loppuosa, maakoodi. Jos .com, niin vaihda tilalle .fi.

K
Kim is the author of this solution article.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.