Open navigation

Mobiililaitteen vaihtaminen

Tässä kappaleessa kuvataan kuinka voit vaihtaa mobiililaitteen, jossa on puhelinavain.

Toimi seuraavasti.

  1. Vaihda mobiililaite, mutta käytä uudessa laitteessa samaa korttia kuin vanhassa laitteessa.
  2. Pyydä lukoston ylläpitäjää luomaan sinulle uusi puhelinavain uuteen mobiililaitteeseen.
  3. Odota, kunnes saat uuden rekisteröintiviestin ja jaa linkki iLOQ S50 App -sovelluksen kanssa.

    Lisätietoja on kappaleessa Uuden puhelinavaimen käyttöönotto.

    Huomautus:

    Rekisteröintiviesti on voimassa 48 tuntia.

H
Heli is the author of this solution article.

Oliko tästä vastauksesta apua? Kyllä Ei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.