Open navigation

Legge til Token

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til Token i systemets distribusjonsfase.

Gå frem slik.

 1. Velg Legge til Token.

  Skjermbildet nedenfor åpnes:

  Figur: Legge til Tokener
  Legge til tokener
 2. Gi Token et navn.
 3. Velg Legg til ny for å legge til Token.

  Veiviseren Legge til Token åpnes. Følg veiviseren for å legge til tokenet.

 4. Velg Neste.

  Fortsett fra neste distribusjonstrinn.

L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.