Open navigation

Lagre utskriftsvisningen

Dette avsnittet beskriver hvordan du velger de viste kolonnene i iLOQ Manager og lagre dem som en utskriftsvisning.

Gå frem slik.

  1. Åpne en rutenettvisning som har kolonner, som f.eks. Grunnleggende data > Bla gjennom låser.
  2. Velg Utskriftsvisning i området Visninger.
  3. Endre rekkefølgen og bredden på kolonnene om nødvendig.
  4. Høyreklikk på rutenettvisningen.
  5. Velg Plasser kolonner.
  6. En liste med alle tilgjengelige kolonner åpnes. Velg kolonnene som vil ha med i utskriftsvisningen ved å krysse av avkryssingsruten ved siden av kolonnenavnet.
  7. Klikk på knappen Lagre innstillinger for å lagre endringene i Utskriftsvisning.
L
Lauri is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.