Kan jeg lagre tomme iLOQ nøkler på kontoret mitt?

Tomme iLOQ nøkler kan lagres hvor som helst. De vil ikke virke i programmerte låser. Alle nøklene er mekanisk like, med kryptert individuell adgangsrettighet digitalt programmert i nøkkelens microchip når nøkkelen overleveres til brukeren.

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.