Jeg har mistet nøkkelen min. Hva gjør jeg?

I iLOQ systemet kan mistede nøkler blokkeres. Blokkeringsliste er en liste over nøkler som av en eller annen grunn sperres fra å kunne åpne låser. Ta kontakt med personen som er ansvarlig for administrasjon av nøkler umiddelbart. Etter at en blokkeringsliste har blitt overført til lås, vil nøkler på blokkeringslisten ikke kunne åpne låsen.

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.