Har alle ovale (C10S.1x) låser tilkoblingsmuligheter for klokke / online / betinget versjon?

Ovale sylindere levert etter mai 2013* har tilkoblingsmuligheter. Da kan du koble til klokke (RTC), få sylinderen online og benytte betinget adgangsrettigheter.

Produktversjon C10S.x.22 og i iLOQ Manager HW versjon 9 eller høyere.

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.