Hvor mange S10 låser kan jeg hente logg fra med programmeringsenheten?

Minst 25 låslogger kan hentes ut med iLOQ S10 programmeringsenheten. Antallet avhenger av antall logghendelser i hver lås.

H
Heli is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.