Hvor kan jeg endre tidsbegrensninger?

Velg nøkkel > høyreklikk og velg "rediger tidsprofiler". Du kan også gjøre dette ved å gå til "Rediger nøkkelens adgangsrettigheter"

K
Kim is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.