Hvor kan jeg sjekke låsens serienummer

- Fra klistremerket på baksiden på sylinderen

- Ved å lese av loggen fra låsen

- En tom lås kan avlese seriennummeret ved å sette på "Programmeringsstatus" og sette inn programmeringsnøkkelen i låsen

K
Kim is the author of this solution article.

Var dette svaret til hjelp? Ja Nei

Send feedback
Sorry we couldn't be helpful. Help us improve this article with your feedback.