Open navigation

iLOQ S10 Låssystem Lösenord

iLOQ S10 Låssystem har tre typer av lösenord:

 • Masterlösenordet .

  Du måste ange ett masterlösenord för låssystemet. Du behöver bara masterlösenordet när du lägger till systemnycklar eller formaterar cylindrar. Du behöver inte masterlösenordet vid något annat tillfälle.

  Skriv in masterlösenordet i dokumentet Inloggningsinformation som finns i dokumentationsmappen i iLOQ, som du ger till kunden i samband med leveransen. Skriv även ner masterlösenordet i din egen dokumentation.

  Masterlösenordet:

  • Måste innehålla exakt 16 tecken.
  • Är skiftlägeskänsligt.
  • Är slutkundens egendom.
 • Anm:

  Du kan inte ändra masterlösenordet i efterhand. 

 • Användarlösenordet.

  Du måste ange ett användarlösenord för varje låssystem.

  Användarlösenordet:

  • Måste innehålla minst 6 tecken.
  • Är skiftlägeskänsligt.
 • Nätverksmodulens användarlösenord.

  Du måste ange ett användarlösenord för minst en nätverksmodul. Andra nätverksmoduler kan använda samma lösenord.

  Nätverksmodulens användarlösenord:

  • Måste innehålla minst 6 tecken.
  • Är skiftlägeskänsligt.
K
Kim is the author of this solution article.

Hjälpte det här svaret? Ja Nej

Send feedback
Synd att vi inte kunde vara till hjälp. Hjälp oss förbättra denna artikel med din feedback.